Advokat Lars Almlöf

Advokat Margareta Esplund

Advokaterna Almlöf & Esplund - Din advokatbyrå i Borås & Alingsås

Advokatbyrån har två verksamma advokater - Lars Almlöf och Margareta Esplund. Vi har bedrivit egen verksamhet sedan 1995. Vi startade i Vårgårda men har de senaste åren haft verksamheten lokaliserad till domstolsorterna Alingsås och Borås. Vi har även sevice för de klienter som är bosatta i Marks kommun genom vårt mottagningskontor på Örbyvägen i Skene.

 

Hos oss kan Du få hjälp med såväl affärsjuridik som privaträttsliga ärenden och brottmål. Våra kontor ligger centralt placerade och i nära anslutning till domstolarna varför det alltid är lätt att hitta till oss.

 

Om Du inte vet om Du ska anlita en advokat eller inte kan Du utnyttja vår telefonrådgivning som är gratis för Dig som bor i Västra Götaland. Telefonrådgivningen är avsedd för korta frågor och Du kan inte få handlingar eller annat kvalificerat juridiskt arbete utfört.

 

Tänk på att Du kan vinna mycket på att konsultera en jurist innan Du tecknar ett avtal eller ingår en överenskommelse. Många gånger förbiser man som privatperson viktiga saker. Ett kort rådgivande möte lönar sig alltid!

 

De flesta av oss funderar någon gång på vad som händer vid egen eller anhörigs bortgång. Vi kan hjälpa Dig med rådgivning och dokument. Vi utför även bouppteckningar arvskiften och testamenten.

 

Alingsås

Lilla Torget 2

441 30 Alingsås

Borås
Allégatan 37

503 32 Borås

Skene
Mottagningskontor