Advokaterna Almlöf & Esplund

Din advokatbyrå i Borås & Alingsås

Om oss

Advokatbyrån har två verksamma advokater - Lars Almlöf och Margareta Esplund. Vi har bedrivit egen verksamhet sedan 1995. Vi startade i Vårgårda men har de senaste åren haft verksamheten lokaliserad till domstolsorterna Alingsås och Borås. Vi har även sevice för de klienter som är bosatta i Marks kommun genom vårt mottagningskontor på Örbyvägen i Skene.

 

Hos oss kan Du få hjälp med såväl affärsjuridik som privaträttsliga ärenden, vårdnadstvister och brottmål. Våra kontor ligger centralt placerade och i nära anslutning till domstolarna varför det alltid är lätt att hitta till oss.

 

Om Du inte vet om Du ska anlita en advokat eller inte kan Du utnyttja vår telefonrådgivning som är gratis för Dig som bor i Västra Götaland. Telefonrådgivningen är avsedd för korta frågor och Du kan inte få handlingar eller annat kvalificerat juridiskt arbete utfört.

 

Tänk på att Du kan vinna mycket på att konsultera en jurist innan Du tecknar ett avtal eller ingår en överenskommelse. Många gånger förbiser man som privatperson viktiga saker. Ett kort rådgivande möte lönar sig alltid!

 

De flesta av oss funderar någon gång på vad som händer vid egen eller anhörigs bortgång. Lars Almlöf kan hjälpa Dig med rådgivning och dokument. Han utför även bouppteckningar arvskiften och testamenten. Lars Almlöf tar även uppdrag som boutredningsman och bodelningsförättare. 


Margareta Esplund arbetar med vårndadstvister som målsägandebiträde, offentlig försvarare och ombud vid LVU. 

Advokat Lars Almlöf

Jag arbetar med det mesta inom juridiken med tyngdpunkten
på brottmål, affärsjuridik, trafikskadeärenden, familjerätt och förvaltningsrätt.

 

 

Brottmål

Jag arbetar främst som försvarare i brottmål men åtar mig även uppdrag som målsägandebiträde.

 

Den som är misstänkt för ett brott hamnar ofta i en utsatt position och i ett underläge mot polis och åklagare. Det kan t ex vara svårt för den enskilde att ta ställning till vad en brottsrubricering egentligen innebär. Det därför av vikt att den misstänkte snarast får professionell hjälp  av en försvarare.

 

Även den som blivit utsatt för ett brott behöver oftast i ett tidigt skede hjälp och stöd av ett målsägandebiträde.

 

Affärsjuridik

Jag åtar mig uppdrag som ombud i affärsjuridiska tvister. Då de flesta av dessa tvister kunnat undvikas genom tydliga och skriftliga avtal vill jag dock påpeka vikten av att det upprättas sådana avtal. Kostnaden för detta är i regel en bråkdel av vad man kan förlora om det blir en tvist i en rättegång.

 

Trafikskadeärenden

 Den som råkar ut för en trafikolycka kan i regel få hjälp av en advokat som försäkringsbolaget betalar. Då den enskilde oftast inte själv kan bevaka sin rätt mot försäkringsbolaget bör man utnyttja denna möjlighet.

 

Familjerätt

 Vårdnads- och boendetvister kan ofta bli påfrestande då det i dessa tvister, till skillnad från andra tvister, ofta är mycket känsloladdade. Med min erfarenhet av hur domstolar och andra myndigheter ser på de olika frågorna kan jag vägleda klienten att koncentrera sig på det som är väsentligt för domstolen.

 

Förvaltningsrätt

Förvaltningsrätt är ett omfattande område. Jag åtar mig de flesta typer av uppdrag inom detta område även mera udda uppdrag. Jag åtar mig dock inte uppdrag inom migrationsrätt då detta är ett område där det finns de som har detta som specialitet.

 

Min erfarenhet:

Jurist kandidatexamen från Lunds Universitet 1985

Notarietjänstgöring vid Norrköpings tingsrätt 1985-1988

Redóvisningsbyrå 1988-1995

Egen verksamhet 1995 -

Medlem i Sveriges Advokatsamfund sedan 2004


Kontaktuppgifter:

Ring mig på: 033-10 54 09 eller 0322-62 05 70

Maila mig på: almlof.law@gmail.com

Advokat Margareta Esplund

Familjerätt

Jag har drygt 25 års erfarenhet av att driva vårdnads-, boende och umgängestvister. Jag anser att det är viktigt att klienten känner att jag har ett engagemang i uppdraget och att jag finns som ett bollplank under hela processen.


Brottmål

Jag arbetar både som offentlig försvarare och målsägandebiträde. Oavsett om Du är misstänkt för ett brott eller utsatt för ett brott är du som individ i en väldigt utsatt position. Jag försöker arbeta på ett sådant sätt att klienten känner att jag arbetar professionellt med fullt focus på uppdraget.


Förvaltningsrätt

Jag tar uppdrag som offentligt biträde i mål avseende Lag med särskilda bestämmelser om vård  av unga LVU. Lag om psykiatrisk tvångsvård LPT. 


Min erfarenhet:

Jurist kandidatexamen från Úppsala/Stockholms Universitet  1986

Notarietjänstgöring vid Norrköpings tingsrätt 1986-1989

Redóvisningsbyrå 1989-1995

Egen verksamhet 1995 -

Medlem i Sveriges Advokatsamfund 2004


Kontaktuppgifter:

Ring mig på: 033-10 54 19 eller 0322-62 00 32

Maila mig på: mesplund@hotmail.com

Våra kontor:

Borås

Vårt kontor ligger centralt på Allégatan 37, 503 32 Borås.
Mittemot Borås Tingsrätt.

Alingsås

Vi finns mitt i Alingsås på Göteborgsvägen 16,
441 32 Alingsås.